recruit

Tuyển dụng

SAWELL - bạn sẽ có trải nghiệm làm việc tốt hơn!

Công ty Cổ phần Sawell có hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ba lô, túi xách, đệm ghế xe đạp thể thao phục vụ cho thị trường trong nước và sản xuất - xuất khẩu

Image

recruit

Quyền lợi tại Sawell

Làm việc cùng chúng tôi

– Đào tạo hội nhập: 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần Sawell

– Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của Công ty Cổ phần Sawell  với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tất cả công nhân viên đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Sawell  cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên.

– Đào tạo kỹ năng: Căn cứ vào nhu cầu công việc, CBNV sẽ được lựa chọn cử tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu như: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng marketing bán hàng… hoặc Công ty sẽ mời những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có uy tín về giảng dạy cho cán bộ nhân viên tại Công ty như: vệ sinh an toàn lao động, 5S, an toàn…

– Đào tạo hội nhập: 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần Sawell

– Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của Công ty Cổ phần Sawell  với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tất cả công nhân viên đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Sawell  cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên.

– Đào tạo kỹ năng: Căn cứ vào nhu cầu công việc, CBNV sẽ được lựa chọn cử tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu như: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng marketing bán hàng… hoặc Công ty sẽ mời những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có uy tín về giảng dạy cho cán bộ nhân viên tại Công ty như: vệ sinh an toàn lao động, 5S, an toàn…

career

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • STT

 • VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

 • ĐĂNG TUYỂN

 • SỐ LƯỢNG

 • Nơi làm việc

 • Ngày hết hạn

 • 01

 • Vị trí tuyển dụng:Thợ may

 • Ứng tuyển
 • Số lượng:50

 • Nơi làm việc:TP. Hồ Chí Minh

 • Ngày hết hạn:01, tháng 01, 1970

 • 02

 • Vị trí tuyển dụng:Kiểm hàng

 • Ứng tuyển
 • Số lượng:5

 • Nơi làm việc:TP. Hồ Chí Minh

 • Ngày hết hạn:01, tháng 12, 2024

 • 03

 • Vị trí tuyển dụng:Lao động phổ thông

 • Ứng tuyển
 • Số lượng:1

 • Nơi làm việc:TP. Hồ Chí Minh

 • Ngày hết hạn:24, tháng 04, 2022

 • 04

 • Vị trí tuyển dụng:Thợ phụ

 • Ứng tuyển
 • Số lượng:10

 • Nơi làm việc:TP. Hồ Chí Minh

 • Ngày hết hạn:24, tháng 04, 2022